Yksittäinen kirjoitus

  • Etusivu
  • Taloyhtiön vastuu ludeongelmissa

Taloyhtiön vastuu ludeongelmissa

Jos luteita löytyy jostakin kerrostalon huoneistosta, pitää toimeen ryhtyä heti. Luteiden tarkistus ja torjunta tulee hoitaa siten, että se on kokonaisvaltaista tarvittavassa laajuudessaan. Jos taloyhtiöstä löytyy luteita, ne saattavat levitä talon rakenteisiin ja tämä on aina erittäin vakava asia.

Jos ludeongelmaan ei tartuta heti, saattavat luteet levitä talon rakenteisiin, jolloin luteiden tuhoaminen tulee maksamaan melkoisesti. Luteista päästään parhaiten eroon, jos ongelmaan pureudutaan viivyttelemättä. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä pahemmaksi ongelma kehkeytyy ja kustannukset nousevat laajan levinneisyyden vuoksi

Osakkaan ja vuokralaisen vastuu​

Jos vuokralainen tai osakkeen omistaja on tuonut matkatuliaisena luteita on heidän myös hoidettava torjunta ensitilassa. Lain mukaan kunnossapitovastuu on lähtökohtaisesti osakkaalla, jos luteet pysyttelevät yhdessä asunnossa. Tällöin osakas tai vuokralainen maksaa itse tuholaistorjunnan.

Taloyhtiön vastuu ludeongelmassa​

Jos luteet leviävät asunnon ulkopuolelle muihin huoneistoihin ja kiinteistön rakenteisiin, maksu- ja kunnossapitovastuu siirtyvät taloyhtiölle. Osakas, jonka huoneistosta luteet ovat lähtöisin, maksaa silti itse oman asuntonsa tuholaistorjunnan. Tästä päästäänkin ongelmaan joka on erittäin yleistä. Taloyhtiöiden edustajat ovat monesti sitä mieltä, että asukkaan on maksettava itse luteiden torjunta, eivätkä he ole halukkaita edes keskustelemaan asian hoitamisesta perusteellisesti, että ludeasunnon naapuriasunnot tarkistettaisiin. Tämä on täysin väärä tapa lähestyä ongelmaa. Mitä kauemmin ongelmaa siirretään, sen kalliimmaksi se tulee.

Asukkaan kannattaa olla aktiivinen ja kysellä hieman naapureiltaan, että onko heillä ollut ongelmia luteiden kanssa. Tämä on jostain syystä hieman arka paikka meille suomalaisille, jonka vuoksi moni saattaa kieltäytyä puhumasta koko asiasta.

Oikea marssijärjestys olisi tässä:

Asukas löytää luteita huoneistostaan. Asukas ottaa yhteyttä isännöitsijään tai taloyhtiön edustajaan sekä mahdolliseen vuokranantajaan viipymättä. Kertoo tilanteen ja pyytää saada luteidentorjunnan välittömästi. Asukkaan tulisi vaatia, että samalla tarkistettaisiin vähintään kaikki naapuriasunnot (seinä, katto. lattia- naapurit) jotta saadaan heti tietää, löytyykö luteita myös muista asunnoista. Jos näin ei toimita, luteiden hävittämisellä yhdestä asunnosta ei ole periaatteessa mitään hyötyä, koska jos ne ovat menneet talon rakenteisiin niin silloin ne tulevat takaisin naapurihuoneistoista. Jos luteita olisi naapuriasunnoissa, maksaja on jo melkoisen selvä eli taloyhtiö, ei vuokralainen tai osakkeenomistaja ellei voida saumattomasti osoittaa mistä luteet ovat levinneet. Usein tätä ei voida saumattomasti todistaa, mutta toisinaan asia on päivän selvä asia. Bug Busters voi todentaa luteiden määrästä sekä luteiden jättämistä jäljistä, että kuinka kauan luteet ovat olleet huoneistossa ja mistä ludeongelma on saanut alkunsa.

Ludetarkastukset ovat erittäin tärkeitä torjunnan kannalta​

Taloyhtiöiden edustajien tulisi ymmärtää, että ludetarkistus tulee tehdä välittömästi, kun luteita löytyy. Tarkastus tulee tehdä kaikkiin naapuriasuntoihin. Taloyhtiön hallituksen tulisi säätää määräykset luteiden varalta. Kun luteita löytyy taloyhtiöstä, tulisi sitä käsitellä samoin kuin vesivahinkoa. Kukaan ei saa kieltäytyä luteiden tarkastuksesta. Jos asukas ei päästä sisään tarkastamaan asuntoa taloyhtiön ilmoittamaan aikaan, on taloyhtiöllä oikeus mennä asuntoon yleisavaimella. Jos näin ei toimita, ei ludeongelmaa saada ikinä ratkaistuksi ja pahin skenaario on, että joku joutuu vastuuseen siitä, että talon rakenteita joudutaan purkamaan. Lutikka on terveyshaitta, jonka terveysviranomainen voi määrätä hävitettäväksi. Silloin lasku osoitetaan kiinteistön omistajalle. Vakuutukset eivät yleensä korvaa tuholaisten ja hyönteisten vahinkoja.

Tehokkain tapa torjua?

Jos luteita löytyy ainoastaan yhdestä huoneistosta, kannattaa onglema hoitaa lämpötorjunnalla, koska silloin voimme tuhota luteet ja niiden munat kerralla. Tällöin ongelmasta päästään eroon päivässä. Lämpötorjunnassa huonekaluja ei tarvitse tuhota eikä sänkyjä vaihtaa. Lämpökäsittelyssä luteet eivät leviä naapuriin tai naapurihuoneisiin, vaan luteet kuolevat välittömästi huonetilan lämpötilan ollessa yli +70c astetta.

Jos luteita esiintyy kerrostalon useassa huoneistossa, oikea tapa olisi yhtäaikainen lämpötorjunta jossa luteet tuhotaan samanaikaisesti lämmöllä kaikista niistä huoneistoista, jossa luteita esiintyy. Heti lämpötorjunnan jälkeen huoneistot kapsuloidaan. Lämpötorjunnalla pystytään tuhoamaan kaikki ei rakenteissa olevat luteet ja munat. Kun päälle tehdään vielä muut avustavat toimenpiteet, kuolevat luteet myös talon rakenteista ajan kanssa.

Kuka maksaa?

HUOM: Jos asukasta aiotaan laskuttaa, on myös pystyttävä todistamaan, että asukas todella on luteet taloon tuonut. Monesti on niin, että asukkaalla ei ole mitään käsitystä siitä mistä luteet ovat asuntoon tulleet. Jos näin on, kannattaa huolestua, koska luteet saattavat tulla talon rakenteita pitkin naapurista. Näissä tapauksissa ludetarkastukset olisi syytä suorittaa pikaisesti naapuriasuntoihin. Yleensä tällaisissa tapauksissa jostain rappukäytävän asunnosta löytyy mittava ludeongelma.

Yleensä asukas osaa arvella syypään luteiden olemassa oloon. Useasti asukas on käynyt vastikään matkoilla, joten ne ovat tulleet matkalaukun tai repun mukana asukkaan kotiin. Tällöin torjuntatoimet ovat helppoja, kunhan vain ongelma huomataan ajoissa. Lämpökäsittelyllä torjutaan ainoastaan yksi huone / huoneisto ja ongelma on kerralla ratkaistu. Näissä tapauksissa maksaja on aina huoneiston omistaja tai vuokralainen.

Jätä kommentti