Ludeongelma on räjähdysmäisesti yleistynyt Suomessa.

Infopaketti isännöitsijälle. Luteet voivat kulkeutua asuntoihin matkoilta, ystäviltä, kesämökeiltä, yö vierailuilta tai levitä naapurihuoneistoista talon rakenteita pitkin. Luteiden havaitseminen asuinhuoneistossa on aina vakava asia.

Jos ludeongelmaa ei tutkita ja käsitellä välittömästi, se voi pahentua ja johtaa korkeampiin tuholaistorjuntakustannuksiin.

Luteita taloyhtiössä

Jos luteita havaitaan asuinhuoneistossa, suosittelemme kutsumaan paikalle ammattitaitoisen tuholaistorjujan eli meidät. Huippuammattilaisemme tutkii ongelman laajuuden ja laatii toimintasuunnitelman havaintojen perusteella.

Isännöitsijän pitäisi ymmärtää, että luteiden torjunnassa myrkkyjä ei enää kannata käyttää. Ne eivät toimi!

Sisältölistaus


Ludetarkastukset naapuri huoneistoihin

Jos huoneistossa on havaittu luteita, mutta asukas ei tiedä niiden alkuperää, on suositeltavaa tehdä ensisijaisesti ludetarkastus naapurihuoneistoihin. Luteet voivat levitä asukkaan huoneistoon naapurihuoneiston rakenteiden kautta. Tarkastus tulisi suorittaa vähintään lähinaapureiden (seinänaapurit, ylä- ja alakerran huoneistot) osalta.

Tarkastuksilla varmistetaan luteiden mahdollinen leviäminen taloyhtiössä, rappukäytävässä ja putkistoissa. Ilman tarkastuksia luteet voivat pahimmassa tapauksessa palata jo torjuttuun tilaan ja levitä muihin naapurihuoneistoihin.

Olemme kohdanneet tilanteita, joissa koko huoneisto on ollut täynnä luteita, koska asukas ei ole havainnut niitä eri syistä johtuen. Yleensä tämä tapahtuu, kun asukkaalla on haasteita elämänhallinnassa, heikentynyt näkökyky tai luteiden puremajälkiä ei ilmene. Tällainen ongelma paljastuu yleensä vasta, kun luteet ovat levinneet rakenteisiin ja naapurihuoneistoihin. Siksi ludetarkastukset kannattaa aina teettää naapurihuoneistoihin.

Kuka maksaa ludetorjunnan? Entä ludetarkastukset?

Pääsääntöisesti ludeongelman torjunnasta vastaa osakkeenomistaja. Jos luteita esiintyy vain yhdessä huoneistossa, torjunnan kustannukset kattaa joko osakkeenomistaja tai vuokralainen. Mikäli luteet leviävät useisiin huoneistoihin, taloyhtiö vastaa torjunnan kustannuksista, koska luteet ovat päässeet talon rakenteisiin ja leviävät sieltä muihin huoneistoihin.

Ludetarkastukset ovat suositeltavia taloyhtiöissä, ja niiden kustannuksista vastaa aina taloyhtiö. Luottaminen pelkästään asukkaiden ilmoitusten varaan ei ole luotettavaa eikä missään nimessä suositeltavaa. Jotkut asukkaat saattavat tahallisesti peitellä ludeongelmaa, ja osa asukkaista ei välttämättä edes tiedä, että heidän kotonaan on luteita, ennen kuin on liian myöhäistä. Ongelmana on se, että luteet piileskelevät päivisin ja kaikki ihmiset eivät saa luteiden puremista näkyviä jälkiä.

Olemme kohdanneet kymmeniä tilanteita, joissa asukas on peitellyt ludeongelmaa viimeiseen asti. Huoneistoissa on ollut tuhansia luteita, ja niiden lopullinen hävittäminen on vaatinut jopa rakenteiden purkamista, mikä on aiheuttanut huomattavia kustannuksia taloyhtiölle.

Ludeongelman alkuperä?

Luteita sängyn pohjarakenteissa odottelemassa seuraavaa yöllistä veriateriaansa.

Luteiden alkuperän selvittäminen on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta ilman tarkempia tutkimuksia. Yleensä alkuperä selviää ludetarkastusten avulla. Jos tarkastuksien yhteydessä luteita havaitaan huomattavasti enemmän yhdessä huoneistossa verrattuna muihin, alkuperä on jo melko selvä. Tuholaistorjuja pystyy tällöin yleensä tunnistamaan alkuperän ja kohdentamaan torjuntatoimenpiteet asianmukaisesti. Pystymme määrittelemään jälkien ja luteiden populaation mukaan myös sen, kuinka kauan luteet ovat olleet huoneistossa.

Luteiden löytyminen on aina vakava asia!

Ludeongelma on aina vakava ja siihen tulee suhtautua vakavasti. Pahimmassa tapauksessa luteet voivat levitä kerrostalossa niin laajalle, että rakenteiden purkaminen voi olla tarpeen. Kun ludeongelma havaitaan, on tärkeää toimia nopeasti ja tehokkaasti sen poistamiseksi sekä luteiden leviämisen estämiseksi. Jokainen päivä lisää leviämisen riskiä taloyhtiössä.

Luteet ilmaantuivat matkan jälkeen

Matkustelun lisääntyminen lisää ludetartuntoja Suomessa. Suomessa on myös ihan oma ludekantansa.

Luteet ilmestyvät usein asuntoon matkoilta palattua. Tällaisissa tapauksissa suositellaan ehdottomasti lämpökäsittelyä, jotta luteet eivät leviäisi taloyhtiössä. Lämpökäsittely takaa 100-prosenttisen tehokkuuden yhdellä käsittelykerralla.

Myrkyllisten torjunta-aineiden käytössä luteet leviävät helposti naapurihuoneistoihin, sillä myrkyt eivät tapa luteita välittömästi. Siksi myrkytyskertoja on useita. Lisäksi myrkyt eivät vaikuta luteiden muniin, joten uusia luteita kuoriutuu jatkuvasti. Myrkytyksiin perustuvat torjuntatoimenpiteet voivat kestää kuukausia, mikä antaa luteille hyvää aikaa siirtyä naapurihuoneistoihin välttääkseen myrkkyjen vaikutukset.

Lämpökäsittely on edullisempi vaihtoehto kaikille osapuolille. Asukkaan ei tarvitse hankkiutua eroon huonekaluista, eikä isännöitsijän tarvitse pelätä luteiden leviämistä, mikä aiheuttaisi huomattavasti suuremmat kustannukset verrattuna lämpökäsittelyyn.

Lutikoiden leviäminen asuintaloissa

Jos ludeongelma on levinnyt useisiin asuntoihin tai koko taloyhtiöön, on suositeltavaa turvautua ammattitaitoiseen tuholaistorjuntaan. Ammattilainen laatii ludeongelmaan perusteellisen torjuntasuunnitelman, jonka mukaisesti torjuntatoimet toteutetaan. Yleensä torjunta suoritetaan samanaikaisesti kaikissa asunnoissa, jotta luteet eivät pääse leviämään uudelleen jo puhdistettuihin tiloihin.

Bug Busters on alan edelläkävijä myrkyttömässä tuholaistorjunnassa. Olemme erikoistuneet erityisesti haastaviin tapauksiin, joissa luteet ovat levinneet talon rakenteisiin useissa huoneistoissa. Meillä on runsaasti onnistuneita käytännön kokemuksia laajojen torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta useissa kerrostaloissa sekä muissa kohteissa.


Lude on makuuhuoneiden riesa!

Yli 90% tapauksista luteet majailevat makuuhuoneissa.

Yli 90% ludeinvaasioista rajoittuu makuuhuoneisiin. Luteet yleisesti ottaen viihtyvät makuuhuoneissa, missä luteilla on ravintoa lähellä. Tämän vuoksi suurimmassa osassa tapauksia torjuntaa ei tarvitse tehdä koko asunnossa. Useimmissa tapauksissa yksittäisen makuuhuoneen torjunta riittää. Mikäli luteet eivät ole päässeet asunnon rakenteisiin, lämpökäsittelymme takaa 100% tehokkuuden ensimmäisellä käsittelykerralla. Torjuntaamme joudutaan uusimaan erittäin harvoissa tapauksissa. Silloinkin lutikat ovat päässeet huoneiston rakenteisiin. Tämä on onneksi kuitenkin todella harvinaista.


Bug Busters Oy on Suomen johtava ludetorjunnan erikoisosaaja.

Olemme onnistuneesti käsitelleet luteita useissa kohteissa, joissa luteet ovat levinneet laajasti taloyhtiössä. Käytämme torjunnassa sekä luteiden leviämisen estämisessä kaikki mahdolliset keinot luteiden tehokkaaseen hävittämiseen.

Viimeisimpänä projektinamme oli Pohjois-Haagassa (12/2023), jossa ongelma saatiin ratkaistua 1 viikon torjuntarupeaman jälkeen. Torjuntatoimemme kattoivat kaksi asuntoa, joissa luteet olivat levinneet vakavasti sekä huoneistoihin että talon rakenteisiin. Taloyhtiön edustaja sekä isännöitsijä olivat erittäin tyytyväisiä torjuntasuunnitelmaamme ja ludetorjuntaamme. Asiakaskohteessa asukkaat olivat yrittäneet omatoimisesti torjua luteita kaupan myrkyillä, mutta ilmeisesti he eivät olleet onnistuneet. Lisäksi asukkaat olivat salanneet ludeongelman, joka oli jatkunut muutaman vuoden ajan huoneistoissa. Luteet levisivät entisestään kummassakin huoneistossa myrkytysten ja salailun seurauksena.

Muistilista isännöitsijälle:

  1. Ota ludeongelma vakavasti äläkä vähättele sitä. Ludeongelma on todellinen uhka, eikä sitä saa sivuuttaa.
  2. Kutsu paikalle Bug Busters, joka osaa auttaa sinua kustannustehokkaasti ludeongelmissa.
  3. Suoritamme tarkastukset ja katselmukset, joiden perusteella luomme torjuntasuunnitelman.
  4. Raportoimme isännöitsijälle ja tarvittavalle taholle tehdyistä toimenpiteistä.
  5. Annamme isännöitsijälle sekä muille tarvittaville tahoille jatko-ohjeita tulevaisuuden varalle.

Myrkytys vai lämpötorjunta?

Tuhotorjunnan lämpökäsittely on erittäin tehokas tapa torjua luteita kerrostaloissa, rivitaloissa sekä muissa kohteissa, ja suosittelemme sitä vahvasti kaikille luteiden torjuntaa tarvitseville. Se on todettu jopa 90% tehokkaammaksi kuin perinteiset myrkytystoimenpiteet. Lisäksi lämpötorjunta on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto, sillä se vaatii harvemmin toistuvia torjuntakertoja. Isännöitsijän yksi tehtävistä on säästää taloyhtiöiden kuluja ja tässä on sinulle yksi keino siihen. Valitse lämpötorjunta Bug Bustersin tekemänä. Voimme käsi sydämellä taata, että et tule katumaan päätöstäsi. Tulet säästämään aikaa, rahaa sekä hermojasi.

Huonekaluja ei tarvitse hävittää, joka taas estää luteiden leviämisen naapuriasuntoihin.

Torjuntatoimenpiteidemme ansiosta asukkaiden ei tarvitse hävittää huonekalujaan. Tästä seuraa monia hyviä asioita. Asukkaiden ei tarvitse kuljetella luteiden saastuttamia huonekaluja rappukäytävässä, mikä vähentää merkittävästi riskiä luteiden leviämisestä rappukäytävään ja naapuriasuntoihin. Toinen merkittävä etu on rahansäästö, joka voi olla huomattava. Asukkaiden ei tarvitse hankkia uusia huonekaluja, joiden hinta voi pahimmillaan nousta jopa tuhansiin euroihin.

Suomen kokenein ja tehokkain ludetorjuntayritys.

Olemme Suomen kokenein ja ammattimaisin ludetorjuntoja tekevä yritys, joka on keskittynyt ainoastaan luteiden lämpötorjuntoihin. Me tiedämme mitä me teemme ja tunnemme luteiden sielunelämän muita torjuntayrityksiä huomattavasti paremmin ja syvällisemmin. Meitä kannattaa ehdottomasti kokeilla, koska se tulee muuttamaan käsityksesi koko ludetorjunnan toteutuksesta ja tehokkuudesta! Hintakaan ei pitäisi olla este, koska torjuntamme tulee edullisemmaksi, kuin perinteiset myrkytykset.

Bug Busters tarjoaa lämpötorjuntapalveluja kilpailukykyiseen hintaan. Kannattaa pyytää tarjoustamme torjunnasta, jotta ymmärrät, kuinka edullinen lämpötorjunta on verrattuna muihin torjuntamuotoihin. Kannattaa lukea myös artikkelimme “Lämpötorjunta – tehokas keino luteiden torjuntaan ilman rakenteiden vaurioitumista.” Tutustu myös referenssilistaamme.

Kannattaa lukea myös Iltalehden kirjoitus “Lutikkapainajainen iski arvotaloon”. Tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun ludeongelmaan ei reagoida ajoissa ja kun käytetään vääränlaisia torjuntamenetelmiä.

Ammattimainen torjuntapalvelumme – Aito halumme ja tehokkuutemme erottavat meidät kilpailijoista

Meidän merkittävin erottautumistekijämme kilpailijoista on pyrkimyksemme toimia ammattimaisesti ja vastuullisesti luteiden torjunnassa. Emme ainoastaan suorita summittaista torjuntoja vailla suunnitelmaa tai päämäärää, vaan lähestymme tehtäväämme aidolla intohimolla ja kunnioituksella tavoitteenamme päästä eroon luteista jo ensimmäisellä yrityksellä. Tämä asenne heijastuu toimintamme ylivoimaiseen tehokkuuteen, mikä erottaa meidät selkeästi muiden yritysten torjuntatoimenpiteistä.

Haluatko markkinointiviestintää?🤞

Emme lähetä roskapostia! Voit koska vain poistua postituslistaltamme.

HUPS! Nyt jouduit pienelle laukalle, enkä löytänyt sitä mitä etsit. Mutta älä huoli. Käytä alla olevaa hakukenttää löytääksesi etsimäsi.

Valitse
oikein

Bug Busters

Tee viisas valinta, kun valitset tuholaistorjuntayritystä. Oikean kumppanin valitseminen tuo merkittäviä säästöjä tuholaistorjunnoissa. Kaupan päälle säästät vielä hermojasi sekä kallisarvoista aikaasi.